faq

  1. Co składa się na kompletny kosz gabionowy?

W skład koszy gabionowych wchodzą siatki zgrzewane gabionowe odpowiedniej długości, spirale łączące gęstozwojowe oraz odpowiedniej długości ściągi. Dla przykładu w skład kosza 1x1x1m wchodzi:

– 6szt. siatek 1x1m

– 12szt. spiral L=1m

– 4 szt. ściągów L=1m

Przy dłuższych ścianach gabionowych możliwa jest optymalizacja konstrukcji gabionowej tj. unikanie podwójnych ścian na łączeniu koszy.

  1. Czy gabiony są trwałe?

Kosze gabionowe zgrzewane firmy Ogroland zabezpieczone są antykorozyjnie powłoką Cynkowo-Aluminiową ZnAl (Bezinal lub Galfan) Klasa A zgodnie z Normą Europejską EAD 200020-00-0102. Taki typ powłoki daje trzykrotnie dłuższą ochronę przed korozją w porównaniu do konwencjonalnych powłok cynkowych.

  1. Czy można łączyć kosze gabionowe?

Gabiony z siatek zgrzewanych mają budowę modułową, dzięki czemu można je łączyć w dowolnych konfiguracjach i przekrojach. Dodatkowo bardzo łatwo można wykonywać konstrukcje stopniowane (schodkowe), gdzie jedna warstwa jest wysunięta bardziej niż kolejna.

  1. Oblicowania ścian gabionami zgrzewanymi.

Do budowy elewacji z koszy gabionowych należy użyć gabionów, wykonanych z siatek stalowych zgrzewanych o oczkach kwadratowych 76,2×76,2 lub 50×100 mm (niedopuszczalne jest użycie siatki plecionej). Drut, z którego jest wykonana siatka musi być zabezpieczony przed korozją powłoką Zincalu . Kosze gabionowe łączone są spiralą z drutu 3mm w powłoce Zincalu oraz specjalnymi stężeniami odpowiedniej długości. Kosze należy stawiać na fundamencie oraz kotwić je do ściany,

  1. Czy potrzebny jest fundament betonowy pod gabionami?

Ponieważ konstrukcja gabionowa jest ciężka, w zależności od ilości kamienia , kosze gabionowe należy ustawiać na utwardzonym podłożu. Powinno to być 30-40cm warstwa ubitego tłucznia lub ławie fundamentowej. Zapobiega to odkształceniom się koszy w przypadku osiadania podłoża.