jaki rodzaj i wielkość kamieni stosować w gabionach

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu w realizacji projektów do wypełnienia koszy gabionowych najlepiej sprawdza się kamień łamany, twardonasiąkliwy jak granit, bazalt etc.

Frakcja kamienia uzależniona jest od wielkości koszy, oczek zastosowanych w gabionach. Czym większe oczka w siatce tym frakcja kamienia powinna być większa tak aby pojedyncze kamienie nie wypadały z kosza.

Z drugiej strony, ograniczenie stosowania kruszywa o granulacji bardzo dużej wynika z potrzeby eliminowania nadmiernych pustych przestrzeni w gabionie. Wszystkie przestrzenie wokół dużych ziaren kruszywa mogą być wypełnione mniejszymi kamieniami i w ten sposób można uzyskać dużą gęstość ułożenia i pozytywny efekt wizualny.